server-error500

Błąd 500, znany także jako „Internal Server Error” (błąd wewnętrznego serwera), jest jednym z rodzajów błędów HTTP, które oznaczają, że ​​serwer internetowy napotkał nieoczekiwany problem i nie jest w stanie odpowiedzieć na żądanie klienta. Jest to ogólny błąd, który nieCzytaj więcej